• 312
Aydın

Anadolu Ne demek?

  • 312
Anadolu Ne demek?

1 Cevap

  1. Türkiye Cumhuriyeti’nin Asya kıtasında kalan ve ülkenin büyük bölümünü meydana getiren topraklara verilen addır. Anadolu, kuzeyde Çanakkale boğazı, Marmara denizi, İstanbul boğazı ve Karadeniz, doğuda Rusya ve İran, güneyde Irak, Suriye ve Akdeniz, batıda Ege deniziyle sınırlanır. Aşağı yukarı 36 -42 derece kuzey enlemleri ve 26 – 45 derece doğu boylamlarındadır. Yüzölçümü 756.946 km2‘dir.

    Anadolu, kuzey yarım küresinde, ekvator ile kutup arasında ortaya yakın bir yerdedir. Bir dikdörtgen görünümünde olup, genişliği 550 km, uzunluğu ise 1600 kilometreye yakındır. Yüzölçümü, 755.688 kilometrekaredir. 27°58’ ile 44°48’ boylamları arasında yer alır. Bu iki uç arasında 1 saat 15 dakikalık bir saat farkı vardır.

    Anadolu’nun ortalama yüksekliği 1130 metredir. Sıradağlar kuzey ve güney kenarları boyunca, doğu-batı doğrultusunda, geniş yaylar çizerek uzanır. Anadolu’nun orta kısımlarında geniş yüksek düzlükler bulunur. Bu düzlükler kuzey ve güney sıra dağlarını birbirinden ayırır. Kuzeyde ve güneyde yer alan dağlar doğuda birbirine karışarak sıkışır. Bu sebepten; Anadolu’nun doğu bölgesi daha yüksek ve dağlıktır. Batıda dağlar sıklaşırsa da yükseklikleri fazla değildir. Bunlar denize dik olarak uzanırlar. Aralarında ovalar yer alır. Gediz Ovası, Menderes Ovası gibi. Ayrıca büyük ırmak ağızları yakınında da ovalar vardır. (Adana Ovası, Kızılırmak, Yeşilırmak deltaları gibi). Yüzey şekilleri: Yüzey şekilleri bakımından birbirinden oldukça farklı bes bölgeye ayrılır: Kuzey, Güney, Doğu, Batı ve İç Anadolu bölgeleri. Kuzey Anadolu: Bu bölgede dağlar, Marmara bölgesinden başlayıp Güney Kafkasya’ya doğru gittikçe yükselir. Karadeniz’e paralel bir kaç sıra halinde uzanırlar. Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları bu bölgenin önemli ovalarıdır. Ovaların hemen girişindeki kıyı dağlarının yüksekliği Rize Dağlarında 3500, Kaçkar Tepesinde ise 3932 metreyi bulur.

    • 89

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.