• 2
Yeni Üye

Bir ülke IMF’den aldığı krediyi geri ödemezse ne olur?

 • 2
 1. Geniş anlamıyla sorunuz bir ülke aldığı krediyi ödeyemeyerek temerrüde düştüğünde ne olacağı olmalıydı; bu durumda, IMF veya diğer kuruluşlar, anapara tutarının derhal ödenmesini isteyecek ve diğer fonların ülkeye ulaşmasını durduracaktır.

  Hükümetler savurgan akrabalarınız gibidir. Her zaman gösteriş peşinde ve sürekli borca ihtiyaçları vardır. Kurallara göre oynadıkları sürece, açığı kapatmak için para gelmeye devam eder. Bununla birlikte, güçlü destekçilerine borçlarını ödememeye çalıştıkları anda, her şey durur. IMF’ye ödemeyeceklerini cesurca ilan eden Arjantin ve diğer ülkeler, sonunda diz çökmek ve krediyi faizle ödemek zorunda kaldı.

  IMF ile uğraşan bir ülkeye ne olur:

  1. Diğer kuruluşlar o ülkeye borç vermeyi bırakır. Bu ise hükümeti masrafları büyük ölçüde kısmaya zorlar ve iç isyanlara yol açar.
  2. Yabancı yatırımcılar borsaları terk eder ve sonunda doğrudan yatırımlar bile yok olur. Bu, borsalarda ani ve dramatik düşüşe sebep olur ve yerli şirketleri yok eder. Bu da daha fazla işsizlik ve daha fazla isyana sebep olacaktır.
  3. Para biriminin değeri hızla düşer.
   1. Para birimi bu kadar hızlı düştüğünde, ülke temel malları ithal edemeyecektir. Bu kıtlık, yoksulluk ve isyan anlamına gelir.
   2. Enflasyon, tasarrufları ve servetleri yok edecek şekilde hızla artacaktır.
   3. İsyanlar ve kıtlık, kalan yerel şirketleri yok eder.

  İşte geçmişte temerrüde düşmüş bazı ülkeler.

  Venezuela: 2017

  Yunanistan: 2015

  Ekvador: 2008

  Arjantin: 2001

  Rusya: 1998

  Meksika: 1994

  Fransa: 1958

  Temerrüde düşen ülke ekonomileri eğer büyümek istiyorlarsa bu krediyi geri ödemek zorundadır. IMF borcunu asla unutmaz.

  Borç veren herkesin şovunu devam ettirecek bir sürü şeyi vardır. Tıpkı yerel tefeciniz tarafından tutulan tetikçiler gibi, IMF’nin ekonomik tetikçileri de varsayılan ekonomiyi taş devrine gönderebilir.

  • 3
 2. IMF, kelimenin tam anlamıyla alacaklı değil. Ülkelerin uluslararası ödeme yükümlülüklerini dengelemelerine yardımcı olmak için var olan teminatlı bir ikili takas aracısıdır. Böylece güvenin kötüye kullanılması durumunda savaş başlatılması, kaynakların ele geçirmesi ya da varlıklarını ellerinden alınması gerekmez.

  Buradaki ipucu, IMF kısaltmasının “F” harfinden gelir, ki bu da elbette kuvvet (force) değil fon (fund) anlamına gelir.

  Ancak bu bile bir yanlış yönlendirmedir, çünkü fon aslında sermaye taahhüdü kotalarından oluşur, önceden ödenmiş götürü sermaye tutarlarından değil. Ön ödeme tamamen sermaye kaybı olurdu. Ya fonları tahsis edecek bir kriz gerçekleşmezse? O zaman bu sermaye, kullanılmadan boşa giderdi.

  “Alacaklı” ülkelerin karşı talepleri olmaması durumunda, söz konusu ülkeyle ilgili nihai talepler karşılığında sadece kendi sermaye kaynakları üzerinden talepleri devretmeyi kabul ederler. Bu yüzden teknik olarak temerrüde düşmüş olamazsınız. Bu bir kredi değil. Bu bir takas (swap). Bir ülkenin berbat para biriminin, size piyasada mal alabilecek para birimleri ile takas edilmesidir.

  Ve elbette her şey, dünyanın en likit para birimleri olarak kabul edilen dolar, euro, yen ve poun’un toplam değerine karşı serbestçe dalgalanan IMF’nin kendi hesap birimi olan SDR aracılığıyla dengeleniyor.

  • 1
 3. Herhangi bir ülke borcunu ödeyemediği için (örneğin, birkaç yılda bir Arjantin) veya ödememeye karar verdiği için (örneğin devrimci Çin) temerrüde düşebilir.

  Böyle bir durumda sözleşme pozisyonuna bağlı olmak üzere, öncelikle borçlanma piyasaları kapanır ve bir süre o hükümet borçlanamaz. Buradaki en büyük sorun, hükümet harcamalarının genellikle yıl boyunca oldukça stabil olmasına rağmen (çoğunlukla refah personel masraflarıdır) vergi gelirleri toplanması zaman bakımından düzenli olmayabilir. Bu, hükümetlerin harcama ve vergi toplaması arasındaki zaman aralığını kapatmak için borç almasını gerektirir.

  Borcun bir sonraki ödemesinin vadesi geldiğinde ve kaçırıldığında, kredi derecelendirme kuruluşları borcun temerrüde düşeceğini ilan edecek ve bu noktada yüksek CDS’ler  ödenmesi gerekecektir.

  Bunun yanında ülkede yerleşik şirketler (genellikle) devletten daha yüksek bir kredi notuna sahip olamadığından, şirketlerin kredi notları düşecektir. Bu, borçlanma maliyetlerini önemli ölçüde artıracak ve bazıları iflas edecek ve bazıları işçileri işten çıkarmak zorunda kalacaktır.

  Bu, hükümetin yapacağı sosyal yardım ödemeleriyle, gelirleri azalan, birçok işçi için önemli zorluklar yaşaması anlamına gelecektir.

   

  Sonrasında, ‘akbaba fonları’ borcu ucuza satın alacak ve hükümeti borcun bir kısmını veya tamamını yasal yollarla geri ödemeye zorlamaya çalışacaktır. Devlet borcunun çoğu İngiliz yasalarına göre verilir, bu nedenle fonlar, ödenmemiş borcun bir kısmını geri almak için varlıklara el konulması için İngiliz mahkemelerine gidecektir (Böylelikle bir hedge fonu bir zamanlar bir Arjantin savaş gemisine el koymayı başardı). Daha çok el konulan varlıklar, hükümet veya devlete ait şirketler tarafından yurtdışında tutulan nakittir.

  • 0

Yanıt ekleyebilmek için giriş yapmalısınız.