• 334
Aydın

Borik Asit Nedir?

 • 334
Borik Asit Nedir?

1 Cevap

 1. Çoğu zaman böcek ilacı, koku giderici ve antiseptik ürünlerde kullanılmakta olan borik asit, suda çözünebilme özelliğine sahiptir. 169 ve 360 santigrat derece erime noktası olan bu asidin, soğuk sudaki çözünürlüğü ise sıcak suya oranla daha az olmaktadır. Ayrıca asidin moleküler ağırlığı ise 61.83 olarak ölçülmüştür.

  Gliserinin yanı sıra alkolde de çözünebilme özelliğine sahip olan borik asit, 175 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında ise su kaybetmektedir. Bu su kaybı asidin metaborik şeklini almasına neden olmaktadır. Öte yandan 175 santigrat derecenin üzerine çıkan bir ısıtılma yaşandığında ise tetraborik asit oluşumu gerçekleşmektedir. Asidin çok fazla ısınması ise, camsı bor trioksit halini almasına neden olacaktır. Borik asidin sodyum peroksit ile reaksiyona girmesi ise beyazlatıcı olarak da kullanılmakta olan perokseborat elde edilmesini sağlamaktadır.

  Borik Asit Üretimi

  Özellikle de temizlikle yakından ilgilenmekte olan kadınların en çok merak ettiği konular arasında borik asidin nasıl bir üretimden geçtiği yer alır. Mineraller halinde bulunabilen bu asit özellikle de çözeltilerde daha çok bulunmaktadır. Buhar püskürten volkanların civarında da yer alan borik asidin laboratuarlarda elde edilmesi ise bor halojenürlerin hidrolizinden elde edilmektedir.  Ticari amaçlı olarak kullanıma sunulan borik asit, boraks çözeltisine klorür veya sülfürik asit ilavesi ile elde edilmekte ve bu borik asit %99.9 safkan olma özelliğine de sahip olması ile bilinmektedir.

  Türkiye’de kolemanitten üretimi sağlanan borik asit, kolemanitin sülfürik asit ile reaksiyona girilmesi sonucu oluşmaktadır. Üretim sürecinde kolemanitin boyutu 0.2 mm şeklinde değirmenlerde öğütüldükten sonra, sülfürik asitle reaksiyona sokularak çözeltiye alınmaktadır. Fakat borik asidin oluşumu için belirli aşamalardan geçmesi gerekmektedir.

  • 80

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.