• 531
Aydın

Federasyon ve konfederasyon arasındaki fark nedir?

 • 531
Federasyon ve konfederasyon arasındaki fark nedir?

2 Cevap

 1. Konfederasyon, egemenliklerini koruyan, bazen ortak bir Anayasa kabul eden bir devletler birliğidir. Merkezi hükümet çok güçlü değildir ve her eyalet çoğu iç meselede karar verme özgürlüğünü korur. Genellikle ekonomik meselelerle (ortak para birimi gibi) ve dış ilişkilerle ilgilenmek için kurulurlar. Bir üye devlet, bu devletin hükümeti istediğinde konfederasyonu terk edebilir. Örnekler: Alman Konfederasyonu (1815-1866), Amerika Konfederasyon Devletleri (1861-1865) ve İsviçre. Kimilerine göre Avrupa Birliği’nin bir konfederasyondur.

  Federasyonda, merkezi hükümet egemenliği elinde tutar ve üye devletler belirli bir derecede özerkliğe sahiptir (bu, federasyona bağlıdır, örneğin ABD’de yüksek derecede özerkliğe sahiptirler, ancak Brezilya’da daha az özerkliğe sahiptirler). Bir federasyonun ortak Anayasası, genellikle, üye devletlerin birçok önemli alanı üzerinde kontrol uygulayan daha geniş bir konu yelpazesini ele alır. Bir üye devletin federasyonu terk etmesi tek taraflı bir karar olamayacağı için konfederasyona nazaran çok daha zordur. Örnekler: Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Avustralya, Arjantin ..

  • 162
 2. Konfederasyon, karşılıklı olarak mutabık kalınan daha yüksek bir hükümet gücü altında herkesin menfaati için egemen ulusların ittifakıdır. Konfederasyonda tüm üyeler, istedikleri zamanda birlikten ayrılma hakkını saklı tutar.

  Federasyon, siyasi alt birimlere tanımlanmış bir özerklik ve merkezi hükümetten sınırlı bir bağımsızlık vererek bir ülkenin yönetimini organize etmenin bir yoludur. Merkezi hükümet her zaman siyasi alt birimler üzerinde tam egemenliği elinde tutar. Federal bir hükümet biçimi, özellikle yüksek çeşitliliğe ve diğer dillerin veya etnik kökenlerin izole edilmiş bölümlerine sahip ülkeler için yararlıdır.

  Federalizmin nasıl uygulandığına dair, onu kullandığını iddia eden ülkelerin sayısınca farklılıklar vardır. Örneğin, ABD’nin bir federasyona gerçekten ihtiyacı yok, ancak bu 13 koloni arasındaki dayanışmayı pekiştirmek amacıyla uygun bir siyasi manevra olarak görüldü. Aslında kurucular, önce bir konfederasyon kabul ederek ona destek verdiler. Ancak altı yıl sonra federal hükümet için konfederasyonu terk ettiler. Bundan sonra belki ABD, daha adil, verimli ve toplam maliyeti daha düşük olan üniter bir hükümet için federasyonu tamamen terk edebilir.

  • 79

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.