• 479
Aydın

Fotoğraf ne zaman bulundu?

  • 479
Fotoğraf ne zaman bulundu?

1 Cevap

  1. Tarihsel olarak bakıldığında fotoğraf sözcüğü ilk kez İngiliz Sirjobn F. W. Herscbel (1792-1871) tarafından 1840 yılında kullanılmıştır. Sir John, yakın arkadaşı olan İngiliz bilim adamı William Henry Fox Talbotun (1800-1877) uyguladığı yeni yöntemle, yüzey üzerinde elde ettiği görüntüye fotoğraf adını vermiştir. Yunanca photos ‘ışık’ ve graphos ‘çizmek’ sözcüklerinden oluşan Photography İngilizce de fotoğraf karşılığı olarak kullanılır. Yani fotoğraf İngilizce bir sözcüktür, kökeni ise Yunanca’dır.

    • 141

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.