• 233
Aydın

Haczedilen araç ne zaman satılır?

  • 233
Haczedilen araç ne zaman satılır?

1 Cevap

  1. İİK’nin. 106.-110. maddelerine göre ise, alacaklı haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren 6 ay içinde satılmasını isteyebilir. Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar.

    • 157

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.