Adv
  • 242
Aydın

IMF Mali Kaynaklarını Nereden Sağlamaktadır?

  • 242
IMF Mali Kaynaklarını Nereden Sağlamaktadır?

1 Cevap

  1. IMF’nin finansal kaynakları temel olarak üye ülkelerin IMF’ye katıldıkları zaman ödedikleri katkı paylarından (kotalar) ve kota artırımlarından sağlanmaktadır. Kotaların % 25‘i normal olarak rezerv para birimleri üzerinden; kalanı ise ülkelerin kendi para birimleri cinsinden ödenebilmektedir. Ayrıca Fon, kota temelli kaynaklarının ülkelerin IMF’den kaynak talebini karşılamada yetersiz kalması ihtimaline karşı kaynaklarını desteklemek üzere borçlanabilmektedir.

    Fon kaynaklarını desteklemek üzere ödemeler dengesi pozisyonu güçlü durumda bulunan bazı üye ülkelerden borçlanabilmesini sağlayacak “Borçlanma Amaçlı Yeni Düzenlemeler” (New Arrangements to Borrow-NAB) adı verilen bir mekanizma da bulunmaktadır. IMF tarafından düşük gelirli ülkelere imtiyazlı koşullarda finansman desteği sağlanması kapsamında üye ülkelerce borç verilmekte ya da donör katkısı da yapılmaktadır. IMF’nin faiz gelirleri ise faiz giderleri ile yıllık idari harcamalarını karşılamak için kullanılmaktadır.

    • 67

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.