Adv
 • 371
Aydın

IMF Stand-by Düzenlemelerinin Vade ve Faiz Koşulları Nelerdir?

 • 371
IMF Stand-by Düzenlemelerinin Vade ve Faiz Koşulları Nelerdir?

1 Cevap

 1. Stand-by düzenlemeleri kapsamında kullanılan kaynakların vadesi 3 yıl 3 ayı geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 5 yıl olarak belirlenmiştir. Temin edilen krediler geri ödemesiz dönemin bitiş tarihinden başlamak üzere üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitte geri ödenmektedir.

  IMF’den Stand-by Düzenlemeleri kapsamında kullanılan kaynakların maliyet unsurları aşağıda sunulmaktadır.

  • Ayarlanmış Faiz Oranı: Haftalık belirlenen SDR faiz oranına, her yıl IMF tarafından belirlenen bir primin ve IMF’nin gecikmiş faiz alacakları kapsamında yapılan yük paylaşımı ayarlamasının eklenmesi suretiyle hesaplanmaktadır. – SDR faiz oranı: SDR sepetini oluşturan beş para birimiyle (Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Çin Renminbisi ve ABD Doları) cinsinden ihraç edilen temel kısa vadeli borçlanma araçlarının faiz oranlarının ağırlıklı ortalamaları alınarak haftalık bazda belirlenmektedir. (halihazırda % 0,05 – 5 baz puan – civarındadır) – SDR faiz oranına eklenen prim: IMF’nin net gelir öngörüsü dikkate alınarak yıllık bazda hesaplanmakta olup, Fon’un aracılık maliyetlerinin karşılanması ve rezerv birikimine katkı sağlanması amacını taşımaktadır. (halihazırda % 1 ‘dir) – Yük paylaşımı ayarlaması: IMF’nin gecikmiş faiz alacaklarından doğabilecek zarar yük paylaşımı mekanizması kapsamında kredi maliyetlerine yansıtılmaktadır.
  • Ek Faiz Oranı: Ek faiz oranları hem borç stokunun kotaya oranına hem de borcun taşındığı süreye göre belirlenmektedir. Buna göre, ayarlanmış faiz oranına ilaveten; – Borç stokunun ülke kotasının % 187,5’ini aşan kısmı için +200 baz puan, – Borç stokunun, 51 ay süreyle kotanın % 187,5’inin üzerinde kalması durumunda stokun, kotanın % 187,5’ini aşan kısmına üçüncü yıldan itibaren +300 baz puan ek faiz uygulanmaktadır.
  • 155

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.