Adv
  • 347
Aydın

İMF Ülke Kotası Nedir?

  • 347
İMF Ülke Kotası Nedir?

1 Cevap

  1. Bir ülke IMF’ye üye olduğunda ekonomisinin küresel ekonomideki payına göre bir kota belirlenmekte olup, bu süreçte ülkelerin ekonomik büyüklükleri, dışa açıklık oranları, sermaye hareketlerinden etkilenme durumları ve rezervlere ilişkin değişkenlerden oluşan bir kota formülünden de faydalanılmaktadır. Kotalar genellikle her beş yılda bir gözden geçirilmektedir. Kotalar üye ülkenin oy gücünü, IMF’den sağlanacak finansal desteğin miktarını (erişim limiti dâhil olmak üzere) ve SDR tahsisatlarında alınacak payları da belirlemektedir. 2016 yılı Mayıs ayı itibarıyla IMF’nin toplam kotası 476,8 milyar SDR olup, ülkemizin kotası 4.658,6 milyon SDR’dir.

    • 77

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.