Adv
  • 275
Aydın

IMF’nin Kurulmasına Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

  • 275
IMF’nin Kurulmasına Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

1 Cevap

  1. 1944 yılı Temmuz ayında ABD’nin New Hampshire eyaletinin, Bretton Woods şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Konferansı’na katılan 44 hükümet temsilcisi 1930’lu yıllardaki Büyük Buhran ve sonrasında uygulanan korumacı dış ticaret ve döviz kuru politikalarından kaçınılmasını, uluslararası finansal sistemin istikrarlı işleyişini ve II. Dünya Savaşı’ndan zarar gören ülkelerin hızlı bir şekilde yeniden imarını sağlamak amacıyla bir ekonomik işbirliği çerçevesi üzerinde mutabakata varmış ve IMF ve Dünya Bankası’nın kurulmasına karar vermiştir.

    IMF’nin kurucu ülke temsilcileri, uluslararası para sistemini izleyecek, mal ve hizmet ticaretiyle ilgili döviz kısıtlarını kaldıracak ve döviz kuru istikrarını koruyacak uluslararası bir kuruluşun anlaşma maddelerinin ana hatlarını bu konferansta belirlemişlerdir. IMF, Kuruluş Anlaşması’nın 27.12.1945 tarihinde yürürlüğe girmesi ile resmen kurulmuştur. Söz konusu anlaşmanın tam metnine  http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ adresinden ulaşılabilmektedir.

    • 54

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.