• 281
Aydın

İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2021 işsizlik maaşı ne kadar, nasıl hesaplanır?

 • 281
İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2021 işsizlik maaşı ne kadar, nasıl hesaplanır?

1 Cevap

 1. İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre uygulanmaktadır. Belirlenen şartlara uyan sigortalı kişilerin işsiz kaldıklarında yapılan aylık ödemelere işsizlik maaşı yada diğer bir ismiyle işsizlik ödeneği denir. Aynı kanunda maaşın kaç ay verileceği ve tutarının nasıl hesaplandığı da yer almıştır.

  İŞKUR işsizlik maaşı şartları nedir?

  İŞKUR’dan işsizlik maaşı almak isteyen kişilerin uyması gereken şartlar şunlarıdr;

  • -Çalışan kişinin kendi isteği ve kusuru olmadan işsiz kalması
  • -Hizmet akdinin sona ermesinden itibaren önceki 120 gün hizmet akdi olması
  • -İşsiz kalma durumundan önceki son 3 sene içinde en az 600gün işsizlik sigortası primi ödenmesi
  • -İşsiz kalınmasından sonra 30 gün içinde işsizlik maaşı başvurusunda bulunmak
  • -Eğer istifa edilmiş ise haklı fesih sebeplerinden birinin bulunması

  İşsizlik maaşı kaç ay verilir?

  İşsizlik maaşı kaç ay verileceği kişinin çalışma süresine göre farklılık gösterir. Eğer kanunen belirlenen işsizlik maaşı almak için şartlar taşınıyorsa sigortalı kişinin son üç sene içindeki prim günleri değerlendirmeye alınır. Son üç sene için yatırılmış prim günlerine göre;

  • -Sigortalı kişinin 600 gün çalışıp işsizlik sigorta primi ödemesinde 180gün(6 ay),
  • -Sigortalı kişinin 900gün çalışıp işsizlik sigorta primi ödemesinde 240 gün(8 ay),
  • -Sigortalı kişinin 1080 gün çalışıp işsizlik sigorta primi ödemesinde 300gün(10ay) işsizlik maaşı verilmektedir.

  İşsizlik Maaşı taban ve tavan tutar ne kadar?

  2021 senesinin işsizlik maaşının en düşük yani taban tutar 1.015TL, en yüksek yani tavan tutar 2.030TL oldu. Yapılan en düşük hesaplama asgari ücreli birinin ve en yüksek hesaplamaysa kanunun belirlediği işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde80’inden fazla olamaz kuralına göre hesaplanmaktadır.

  İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

  İşsizlik maaşını hesaplamada son 4aylık yatırılan pirime göre aldığı maaş esas alınır. Buna göre brüt maaşın yüzde40’ı hesaplanır. Sonrasında işsizlik maaşından damga vergisi düşülmektedir. İşsizlik maaşında için damga vergisi haricinde başka bir vergi ya da kesinti yapılamaz. Aynı zamanda hesaplanan maaş aylık asgari ücretin yüzde 80’ini geçemez.

  Öneğin son 4ay asgari ücretle çalışan bir kişinin 4 ayllk ortalama kazancı 2.558TL olmaktadır. Bunun yüzde40 alınarak işsizlik ödenegi 1.023TL olarak bulunur. Uygulanan damga vergis maşın yüzde0.758’u yani 7,7TL’dir. Bu vergide çıkarıldığında 1.015TL işsizlik maas işsiz kişiye verilir.

  İşsizlik maaşı nasıl sorgulanır?

  E-devlet sisteminden işsizlik maaşı başvurus sorgulayabileceği gibi Alo170 ile de başvuruyla ilgili bilgi alınır. E-devlet sisteminden başvurularını sorgulayacaklar e-devlet kapısına giriş yaparak ‘Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) İşsizlik Ödeneği İş Kaybı Tazminatı Sorgulam’ ekranına gelerek sorgulayabilirler. Alo170 ile bilgi alacak kişiler Alo 170 hattını arayıp kimlik bilgileriyle beraber başvuru durumlarını öğrenebilir.

  İşsizlik maaşı nereden alınır?

  İŞKUR işsizlik ödeneği PTT’ye yatmaktadır. İşsizlik maaşı başvurusunda bulunan kişilerin sonuçları 1 ay içinde değerlendirmeye alınmaktadır. Sonuçlarda yine aynı sürede kişiye bildirilir. Bu sonuc tarihinden itibaren işsizlik maasları her ayın beşinde PTT şubelerine kişinin adına yatar. Kişiler PTT şubelerine kimliklerini gösterip adlarına yatan maaşı çekebilirler.

  Eğer sigortalı kişi maaşnı alamayacak durumdaysa isterse vekaletle maaşı çekmesi için bir başkasına yetkilendirebilir. Bu durumda vekalet veren kişi vekaletnamele beraber PTT şubesiden maaşını alabilir.

  120 gün prim ödeyip sürekli çalışma şartında değişiklik yapıldı

  Son yapılan düzenlemeyle artık 120 gün aralıksız çalışma şartı değişmiş oldu. 18Ocak 2019 yılında yayınlanan Resmi Gazetede yürürlüğe giren 7161sayılı torba yasada işsizlik maaşıyla ilgili değişiklikler yapıldı. İşsizlik maası için kural o tarihe kadar 120gün kesintisiz bir şekilde prim ödemekti. Fakat yeni yapılan düzenlemeyle beraber eskide bulunan 120gün prim ödeyerek sürekli çalışma ifadesi yerine 120gün hizmet akdıne tabi olma olarak değişti. Böylece 120gün kesintisiz prim koşulunun yarattığı mağduriyetin önüne geçilmiş oldu. Eğer son 120gün içinde hizmet akdiniziz devam etmesine halinde şu durumlar nedeniyle primler yatmamışsa 120gün koşulunda kesinti olarak sayılmayacak.

   1. -Ücretsiz izin
   2. -Hastalık
   3. -Grev, lokavt
   4. -Doğal afet
   5. -Gözaltına alınma
   6. -Tutuklanma (hüküm verilmediyse)
   7. -Ekonomik kriz
   8. -Disiplin cezaı

  İşsizlik maaşı başvuruları nasıl yapılır?

  İşsizlik maaşı başvuruda bulunabilecek yöntemler e-devlet, İŞKUR’un resmi intenet adresleri ve İŞKUR merkezleridir. İşsizlik maaşı almak için basvuru için edevlet ve İŞKUR resmi intenet adresi kullananların bu başvuru sonra başka bir işlem yapmalarına ya da belge istemelerine gerek kalmamaktadır. E-devlet sisteminden http://www.turkiye.gov.tr intenet adresinden kendi hesaplarına girerek arama bölümüne ‘Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İşsizlik Ödeneği İş Kaybı Tazminatı Başvurusu’ bölümüne girmelidirler. Buradn verilen talimatları izleyip kısa süre içinde başvuruyu tamamlayabilirsiniz.

  İŞKUR resmi intener adresinden http://www.iskur.gov.tr  başvuru yapılabilmektedir. Bu yöntemle başvuruda bulanacaklar intenet adresine girerek başvuru formunu doldurup başvuruyu tamamlayabilir.

  İşsizlik maaşı başvuru belgeleri neler?

  İşsizlik maaşı başvuru belgeleri yalnızca İŞKUR’a elden başvuru yapacak kişilerden istenmektedir. Elektonik ortamlardan yapıla başvurularda herhangi bir belge istenmemektedir. Yalnızca elektronik ortamdan basvurularını yapmaları yeterli olacaktır. İŞKURa şahsen başvuruda bulunacak kişilerin basvuru sırasında bulundurmaları belgeler şöyle;

  • -Nüfus Cüzdanı
  • -İşsizlik maaşı dilekçesi
  • -İşten ayrılma bildirgesi
  • İşsizlik maaşını kimler alamaz?
  •  İşsizlik maaşını alamayan kişiler şöyle;
  • -Hakim ve Savcı
  • -Memur
  • -TSK personeli
  • -Bağkurlular
  • -Hizmet akdi olmayan çalışan
  • -Ceza infaz kurumunda çalışan hükümlü
  • -Birden fazla işveren tarafından hizmet akdi olmadan çalışan ressam, heykel, sanatçı gibi

  İşsizlik maaşı hangi durumlarda kesilir?

  İşsizlik maaşını kesileceği durumlar şöyle;

  • -İşsizlik maaşı aldığı zamanda gelir sağlayan başka bir iş yaptığında ya da yaşlılık maaşı alındığının tespit edilmesinde,
  • -İŞKUR’un teklif ettiği mesleğine, oturduğu yer belediyesinde, son çalışılan işin ücret ve çalışma standartları ile aynı bir işin haklı bir sebebi olmadan ret etmesi durumunda,
  • -İŞKUR’un tavsiye ettiği meslek gelistirme gibi egitimlere haklı sebep göstermeden geri çevirme ya da kabul edip egitimlere katılmamsı,
  • -İstenilen belgelerin kuruma belirlene süre içerisinde iletilmemesi durumunda,
  • -İşçi, mahkeme kararıyla işe iade edildiğinde,
  • -Askerlik,
  • -Emekli maaşı bağlanmasında

  Bu durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi sonucunda ödenen maaş kesilmektedir. Eğer bu durumlar sonradan tespit edilir ise kişiler aldıkları maaşları yasal faizleriyle birlikte geri ödemeleri gerekir. Bu durumları bildirmekle yükümlü olan işsizlik maaşı alan kişidir. Böyle bir durumda 15gün içinde İŞKUR ile iletişime geçilip durumlar bildirilmelidir.

  İstifa eden kişi işsizlik maaşı alabilir mi?

  İstifa durumunda işsizlik maaşı alınabilmektedir. Fakat burada önemli olan işsiz kalan kişilerin haklı fesih durumlarından biriyle işten ayrılması gerekiyor. İşsizlik maaşında esass olan kişinin kendi kusur ve isteği dışında işizlik durumunun başlamasıdır. Bu durumu bozmayan haklı fesih halleri şöyle;

  • -Sözleşme esnasında işveren tarafından sözleşmede geçen şartlardan biri hakkında işçiyi yanıltılma,
  • -İşverenin işçinin kendi ya da aile bireylerinden biri hakkında şeref ve namusa karşı kötü sözler söylemesi ya da cinsel tacizde bulunulması
  • -İşçinin bir başka çalışan tarafından cinseel tacize uğramak ve işverenin müdahalede bulunmaması
  • -İşveren tarafından işçi ya da aile fertlerine sataşma, gözdagı ya da kanuna aykırı harekette bulunma
  • -İşçinin ücretini, sözleşme şartlarına ya da kanuna aykırı yollarla hesaplaması ve ödenmesi

  İşsizlik maaşına kaç gün içinde başvurulur?

  İşsizlik maaşına başvuru zamanı 30gündür. Başvuru koşullarına uyan bir işsizin iş akdinin sona ermesinden itibaren 30 günde belirlenen yerlerden işsizlik maaşı başvurusunda bulunmak gerekiyor. İşsizlik maaşı başvurusu bu süre içinde yapılmaz ise hak düşme söz konusu olmamaktadır. Yalnızca başvuruyu yapan kişi başvuru yaptıktan sonra ki maşları alabilmektedir. Bundan öncesi için kişi basvuru yapmadığı sürelerin maaşını isteyemez.

  İşsizlik maaşı çekme süresi var mı?

  İşsizlik maaşı çekim zamanı en fazla altı ay olarak belirtilmiştr. İşsizlik maşına basvuru yapan bir kişiinin basvurusu aynı ay içinde sonuçlanır ve sonuçlanan başvuruşu sonrası her ayın beşinde maaşı adına PTT şubelerine İŞKUR tarafından yatırılır. Maaşı yatan kişi kimliğiyle beraber PTT şubesine giderek maasını çekebilmektedir. Eğer altı ay süresince işsizlik maşı çekilmez ise bu para İŞKUR emanet hesaplara iade edilmektedir. altı ay boyunca maaşını çekmeyen ve maaşı İŞKUR emanet hesaplara yatırılmış kişilerin bu parayı almak için İŞKURa yazılı dilekçeyle basvuruda bulunmaları gerekiyor.

  İşsizlik maaşı alan kişilerin yararlanacağı hizmetler nelerdir?

  İŞKUR’dan işsizlik maşı alanların yararlanacağı hizmetler şöyle;

  • -Genel Sağlık Sigortası Primi (GSS)
  • -Yeni iş bulunmasına yardımcı olma
  • -Meslek edindirme, geliştirme ve yetiştirme kurslarından ücretsiz olarak faydalanma

  İşsizlik maaşı alan kişilerin sağlık haklarının devamı için  GSS pirimleri işsiz kalınan ve maaş yatırılan her gün için yatırılıyor. Böylece işsiz olanlar işsizlik maaşı süresince sağlık hizmetlerinden yararlanır. Diğer yandan kişinin bakmakla sorumlu olduğu aile bireyleride sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Fakat şöyle ki emeklilik de bu süre dikkate alınmaz.

  İşsizlik maaşına haciz gelir mi?

  İşsizlik maaşı yalnızca nafaka borçları için haczedilebilmektedir. Bunun haricinde herhangi bir borç için işsizlik maaşı haciz ya da devir işlemleri yapılamaz.

  • 159

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.