• 153
Aydın

İsrail’in Nüfusu Nedir?

 • 153
İsrail’in Nüfusu Nedir?

2 Cevap

 1. İsrail’de 6.558.100–6.958.300 Yahudi bulunmaktadır. İsrail nüfusunun %20,7’sini Araplar oluşturmaktadır. Son on yılda Romanya, Tayland, Çin, Güney Amerika’dan gelen pek çok işçi İsrail’e yerleşmiştir. Bu işçilerin çoğu yasa dışı ülke sınırlarında oldukları için göçmenlerin kesin nüfusu bilinmemektedir.

  İsrail’in 1948-2015 yılları arasında aldığı göçler. En yoğun göç 1949 ve 1990 yıllarında meydana gelmiştir.
  1948 yılından beri İsrail hep göç aldı. Alınan bu göçler Dünya’nın başka yerlerinde yaşayan Yahudilerin ülkeye yerleşmesinden kaynaklanıyordu. Fakat son 10 yılda İsrail’de iş imkanlarının artması ve Orta Doğu’da hızla gelişen bir ülke olması pek çok farklı ulustan insanın İsrail’e göç etmesine neden olmuştur. Haziran 2012 itibarıyla 60.000 Afrikalı göçmen ülkeye girmiştir. Göçmenlerin İsrail’e yasa dışı girmeleri hükûmet tarafından tehdit olarak algılandı ve bakanlar toplantısı yapıldı. İsraillilerin %92’si kentsel alanlarda yaşamaktadır. 2011 yılından itibaren Doğu Kudüs’te yaşayanların nüfusu 250.000 kişi olmuştur. Golan Tepeleri’nde ise bu nüfus 20.000 kişidir.

  İsrail kendini Yahudi olarak nitelendiren tek devlettir. Sadece Yahudiler ve Yahudi soyundan olan kişiler İsrail vatandaşı olabilir. Ülke’de çıkarılan Dönüş Yasası sonucu İsrail vatandaşlığı ülkeye gelen tüm Yahudilere verilir. İsrail nüfusunun %4’ü Yahudi soyundan gelen fakat Yahudi olmayan insanlardan oluşur. Dönüş Yasası böyle kişilere vatandaşlık vermeyi kabul etmiştir. Günümüzde İsrail’deki Yahudi nüfusunun %73’ü İsrail doğumludur. Nüfusun %18,4’ü Avrupa ve Amerika’dan göç eden Yahudilerdir. Geriye kalan %8,6’lık kısım Asya ve Orta Doğu coğrafyasındaki Yahudilerdir.

  • 78
 2. 2021 itibariyle, İsrail’in nüfusu tahminen 9.344.090 dir ve bunun % 74,2’si sivil hükümet tarafından Yahudi olarak kaydedilmiştir. Nüfusun % 20.9’unu Araplar oluştururken, Arap olmayan Hristiyanlar ve nüfus sicilinde kayıtlı olmayanlar % 4.8’dir. Son on yılda Romanya , Tayland , Çin , Afrika ve Güney Amerika’dan çok sayıda göçmen işçi İsrail’e yerleşti. Birçoğu ülkede yasadışı olarak yaşadığı için kesin rakamlar bilinmiyor, ancak tahminler 166.000 ile 203.000 arasında değişiyor. Haziran 2012’ye kadar, yaklaşık 60.000 Afrikalı göçmenler İsrail’e girmiştir. İsraillilerin yaklaşık % 92’si kentsel alanlarda yaşıyor. 2016 yılında OECD tarafından yayınlanan veriler, İsraillilerin ortalama yaşam beklentisinin 82,5 yıl olduğunu tahmin ederek, dünyadaki en yüksek 6. ülke yapmıştır.

  İsrail, Yahudi halkı için kuruldu ve genellikle bir Yahudi devleti olarak anılıyor. Ülkenin Dönüş Yasası, tüm Yahudilere ve Yahudi soyundan gelenlere İsrail vatandaşlığı hakkı veriyor. 1948’den beri İsrail nüfusunun artışı, kitlesel göçmen alan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, yaklaşık veya daha fazladır. İsrail’den Yahudi göçü ( İbranice’de yerida olarak adlandırılır ), demograflar tarafından mütevazı olarak tanımlanır, ancak İsrail hükümet bakanlıkları tarafından İsrail’in geleceği için büyük bir tehdit olarak sık sık belirtilir.

  Nüfusun dörtte üçü çeşitli Yahudi kökenli Yahudilerdir. Yaklaşık % 75’i İsrail’de, % 16 Avrupa ve Amerika ve % 7 de göçmenler (dahil Asya ve Afrika’dan göçmen are Arap dünyasında ) doğmuştur. Aşkenazi Yahudileri de dahil olmak üzere Avrupa ve eski Sovyetler Birliği Yahudileri ve onların soyundan gelenler Yahudi İsraillilerin yaklaşık % 50’sini oluşturuyor. Arap ve Müslüman ülkeleri sola veya kaçan Yahudiler de dahil olmak ve onların soyundan gelenler, Mizrahi ve Sefarad Yahudileri, Yahudi nüfusunun geri kalanının çoğunu oluşturur. Yahudiler arasında evlilik oranları % 35‘in üzerinde ve son araştırmalar, İsraillilerin hem Sefarad hem de Aşkenazi Yahudilerinin soyundan geldiğini gösteriyor. her iki topluluk. Etnik olarak “diğerleri” olarak tanımlanan İsraillilerin yaklaşık % 4’ü (300.000), hahamlık yasasına göre Yahudi olmayan, ancak Dönüş Yasası uyarınca İsrail vatandaşlığına hak kazanan Yahudi kökenli Rus soyundan geliyor.

  Yeşil Hattın ötesindeki toplam İsrailli yerleşimci sayısı 600.000’in üzerindedir (Yahudi İsrail nüfusunun ≈% 10’u). 2016 yılında, 399.300 İsraillilerin yaşadığı yer Batı Şeria , yerleşim İsrail Devleti’nin kuruluşunu önce başladığını ve sonrasında yeniden kuruldu olanlar da dahil olmak üzere , Altı Gün Savaşı’ndan gibi şehirlerde, Hebron ve Guş Etzion blokla. Batı Şeria yerleşim ek olarak, yaşayan 200.000’den fazla Yahudi vardı Doğu Kudüs, ve 22.000 Golan Tepeleri.  Gazze Şeridi’nde Gush Katif olarak bilinen yerleşim yerlerinde, 2005 yılındaki ayrılma planının bir parçası olarak hükümet tarafından tahliye edilene kadaryaklaşık 7,800 İsrailli yaşıyordu.

  • 73

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.