• 118
Aydın

Nefsi müdafa nedir?

  • 118
Nefsi müdafa nedir?

1 Cevap

  1. Yasalarda şu şekilde düzenlenmiştir; Bir kimsenin, kendisinin veya bir başkasının herhangi bir hakkına (can, mal, ırz) yönelen bir saldırıyı ortadan kaldırmak amacıyla, saldırıyı def etmek amacıyla, saldırı ile orantılı biçimde, saldırı sürerken, saldırıya verdiği karşılıktır. Yasal tanımdan yola çıkarak meşru müdafaa hakkının koşulları incelendiğinde aşağıdaki temel noktalara dikkat etmek gerekir: Bir saldırı olacak. Bu saldırı devam ediyor olacak (devam eden veya tekrarı muhakkak olan) Orantılı karşılık verilecek.

    Saldırı, insandan kaynaklanıyor olacak (fail insan olacak) Failin akıl hastası, küçük yaşta birisi olmasının önemi yoktur. Fail belirli olacak. Saldırı başka bir şekilde bertaraf edilemeyecek. (saldırıya uğrayana kaçma yükümlüğüğü yüklenemez) Tehlike muhakkak olacak (savunma yapılmazsa, muhakkak bir ölüm/yaralanma/ ırza tecavüz tehlikesi olacak) Kişi, kendi hareketiyle saldırıya sebebiyet vermişse dahi meşru müdafaa hakkına sahiptir. Meşru müdafaaya karşı meşru müdafaa olmaz. (Meşru müdafaada bulunan kişinin hareketi zaten hukuka uygun olduğu için, bu harekete karşılık verilmesi amacıyla meşru müdafaaya gidilemez.) Saldırının üçüncü kişiye yönelmesi de herhangi bir kişiye meşru müdafaa hakkı verir.

    Örnek: Bir kadına cinsel saldırıda bulunulması durumunda, failde silah yoksa, buna karşın kadında biber gazı ve tabanca varsa kadının faili etkisiz hale getirmek amacıyla faile biber gazını sıkması gerekir. Tabanca ile faili etkisiz hale getirirse meşru müadafaada sınırı aşmış ve ölçüsüz davranmış olur.

    • 164

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.