Adv
 • 477
Aydın

Şeyh Edebali hakkında merak edilenler. Şeyh Edebali kimdir?

 • 477
Şeyh Edebali hakkında merak edilenler. Şeyh Edebali kimdir?

1 Cevap

 1. Şeyh Edebali 1206-1326 yılları arasında yaşamıştır. Kendisi İslam ilahiyatçısı ve din bilginidir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin fikir babası olarak kabul edilmektedir.

  Rabia Bala Hatun’un babası olan Edebali, Osman Gazi’nin kayınbabası ve Ahi Şeyhidir.

  Tam bir tarih olmasa da 1206 yılında doğduğu düşünülmektedir. 120 yaşlaında tahminen 1326 yılında Bilecik’te vefat etmiştir. Bedeni ise dergahının zikir odasına gömülmüştür.

  Edebali’nin Mahmud Paşa, Mehmed Paşa ve Rabia Bala Hatun adında 3 çocuğu vardır. Kızı ile evlenen Osman Gazi’nin kayınbabasıdır. Osmanlı Devleti kurulduktan sonra uzun bir süre Bilecik’te yaşamıştır. Osmanlı Devleti’nin ilk kadısı olan Dursun Fakih’i Şeyh Edebali yetiştirmiştir.

  Memleketi Karaman olan Edebali, ilk eğitimini Hanefi fıkıhçısı olan Necmeddin ez-Zahide’den almıştır. Ardından Şam’a girmiş ve o dönemin meşhur alimlerinden dersler almıştır. Edebali, tefsir, hadis ve İslam alanında uzmanlaşmıştır.

  Kendisi bir dönem Eskişehir’in yakınlarında olan o zamanki adıyla İtbunu olarak bilinen bir köyde yaşamıştır. Bir zaviye yaptırmış ve burada öğrenci yetiştirmiştir. Bilecik’te yaptırmış olduğu dergahta ise Osman Gazi’yi birçok kez misafir etmiştir.

  Bir rivayete göre, Osman Gazi, dergahta olduğu bir gece rüyasında Şeyh Edebali’yi görür. Rüyada Şeyh Edebali’nin göğsünden bir ay çıktığı ve kendi göğsüne girdiğini ve kendi göğsünden de büyük bir ağaç çıkıp dallarıyla alemi kapladığını, altından ise nehirlerin olduğunu ve insanların bu sulardan geçtiklerini görmüştür. Şeyh Edebali rüyayı dinledikten sonra şu şekilde yorumlamıştır:

   

  “Sen, Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın. Kızım Bala Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar, Allah nice insanın İslam’a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir.”

   

  Şeyh Edebali, 120 yaşında vefat etmiştir. Adına Bilecik’te ve Eskişehir’de türbeler yapılmıştır. Kendisi vefat ettikten 1 ay sonra kızı Bala Hatun, 4 ay sonra ise damadı Osman Gazi vefat etmiştir.

  • 59

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.