• 2
Yeni Üye

Tarihte yapılmış en büyük tahminler nelerdir?

 • 2
 1. Üçüncü Reich’in beyni olan Dr. Joseph Goebbels, “2000 Yılı” (The Year 2000) adlı makalesinde, gerçekten gerçekleşen şaşırtıcı tahminler yapmıştı.

  Makalenin tamamı için bu siteyi ziyaret edebilirsiniz. The Year 2000

  Burada makalenin bazı bölümlerine değineceğim;


  1) “One can also predict with a high degree of certainty that Europe will be a united continent in the year 2000. One will fly from Berlin to Paris for breakfast in fifteen minutes, our most modern weapons will be seen as antiques, and much more.”

  “Ayrıca, Avrupa’nın 2000 yılında birleşik bir kıta olacağını da yüksek bir kesinlikle tahmin edebilirsiniz. Biri 15 dakika içinde kahvaltı için Berlin’den Paris’e uçacak, en modern silahlarımız antika olarak görülecek, ve çok daha fazlası.”

  Gerçekten de bugün böyle. 1957’de Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Batı Almanya, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) oluşturan ve bir gümrük birliği kuran Roma Antlaşması’nı imzaladı. Ayrıca nükleer enerjinin geliştirilmesinde işbirliği için Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu (Euratom) yaratan bir anlaşma daha imzaladılar. Her iki antlaşma da 1958’de yürürlüğe girdi.

  Günümüzde Avrupa Birliği (AB) 28 üye devletten oluşan siyasi ve ekonomik bir birliktir.


  2) “If the German people lay down their weapons, the Soviets, according to the agreement between Roosevelt, Churchill, and Stalin, would occupy all of East and Southeast Europe along with the greater part of the Reich. An iron curtain would fall over this enormous territory controlled by the Soviet Union, behind which nations would be slaughtered.”

  “Eğer Alman halkı silahlarını bırakırsa, Roosevelt, Churchill ve Stalin arasındaki anlaşmaya göre, Sovyetler Reich’ın büyük bir kısmıyla birlikte tüm Doğu ve Güneydoğu Avrupa’yı işgal edecekti. Sovyetler Birliği tarafından kontrol edilen bu devasa toprakların üzerine demir bir perde düşecekti.”

  Avrupa’da yaklaşan olayları tanımlamak için ‘demir perde’ teriminin ilk kullanıcısıydı ve Soğuk Savaş’ı doğru bir şekilde tahmin etti.


  3) “Aside from domestic problems of economic, social, and political nature, England would suffer a declining population that would leave it even less able to defend its interests in Europe and the rest of the world than it is today.”

  “Ekonomik, sosyal ve siyasi doğadaki iç sorunlar bir yana, İngiltere, Avrupa’da ve Dünyanın geri kalanında çıkarlarını bugünkünden daha az savunabilecek azalan bir nüfusun etkilerine maruz kalacaktır.”

  İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’nin dünyadaki üstün konumunu kaybetti ve yerini Birleşik Devletler aldı.


  4) “Germany will not be occupied by its enemies in the year 2000. The German nation will be the intellectual leader of civilized humanity.”

  “Almanya 2000 yılında düşmanları tarafından işgal edilmeyecek. Alman milleti, medeni insanlığın entelektüel lideri olacak.”

  Bugün Almanya, AB’nin siyasi ve ekonomik itici gücüdür.

  • 3
 2. Jules Verne şüphesiz dünya tarihinin en büyük bilim kurgu yazarlarından biri olarak kabul edilir. Benzersiz tarzı, Agatha Christie’den sonra en çok tercüme edilen ikinci yazar olduğu için tüm dünyada bilinir. Bilimsel olarak, uzay, uzaya insanlı mermiler göndermek, sualtı seyahati, ve hava yolculuğu hakkında gerçek adımlar atılmadan önce yazılar yazdı.

  Bugün bile, bilim adamları belirli şeyleri ne kadar iyi tahmin ettiğine şaşırıyorlar; ama o sadece bir insandı ve tahminlerinin bir kısmı gerçeğe yaklaşmadı bile. Öyleyse bu şaşırtıcı Fransız’ın yazdığı ve gerçekleşmiş bazı şeylere bakalım.


  Denizaltı (Deniz Altındaki Yirmi Bin Fersah’ta)

  https://www.artstation.com/artwork/20-000-leagues-under-the-sea-nautilus

  Deniz Altındaki Yirmi Bin Fersah, kaptan Nemo ve denizaltısı Nautilus hakkında geçen klasik bir roman. Bu romanda su altında seyreden bir gemiyi tasvir etmişti.


  Helikopter (Fatih Robur’da)

  http://www.3dlinks.com/gallery_fullview.cfm?id=19328

  Jules Verne, ana karakterin rotorları kullanarak uçan, albatros isimli, bir uçak inşa ettiği roman olan Fatih Robur’u yayınladı.


  Aya iniş ve uzay yolculuğu (Dünyadan Aya’da)

  1865’te yayınlanan Dünya’dan Ay’a esprili eserinde Jules Verne, silahla ateşlenen bir mermiyle kendilerini Ay’a fırlatan üç kişilik bir mürettebatı anlatıyor.

  Geriye dönüp baktığımızda, Verne’in fikirleri ile ay’a bir adam gönderen Apollo 11 görevi arasında çok fazla benzerlik olduğunu görmek inanılmaz. Ayrıca, kimsenin böyle bir şeyi hayal dahi etmediği zamanda, bahsettiği bazı aşırtıcı derecede doğru hesaplamaların bulunduğunu belirtmek gerekir. Mermisinin boyutları Apollo 1’in boyutlarına çok yakın ve her iki ekip de 3 kişiden oluşuyordu. Ayrıca, fırlatma kanonunun adı Columbiad iken, Amerikan misyonunun komuta modülü Columbia olarak adlandırıldı ve mermisi de tüm Apollo görevlerinin uygulandığı Florida’dan fırlatılmıştı. İnsanlar en sonunda şaşırtıcı bir şekilde benzer olan; dönüş yolcuğuğunda denize paraşütle indiler.

  Bazı insanlar Verne’nin kitaplarının daha sonra uzaya ilham verdiğini söylerken, bazıları da her iki ‘görevin’ de karşılaşacağı sorunlara en pratik çözümleri düşündüğünü söyler.


  Müzik kutusu ve holograf (Karpatlar Şatosu’nda)

  Bazı köylüler sesler duyabilecekleri ve yansıtılan şekilleri görebildikleri bir kaleden korkuyorlar. Merakılı bir ziyaretçi ne olduğunu görmeye karar verir ve kaydedilmiş sesler duyduklarını ve holografik görüntüler gördüklerini anlar.

  • 0

Yanıt ekleyebilmek için giriş yapmalısınız.