Adv
  • 520
Aydın

Türkiye’nin IMF ile Üyelik İlişkisinin Dayanağı Nedir?

  • 520
Türkiye’nin IMF ile Üyelik İlişkisinin Dayanağı Nedir?

1 Cevap

  1. Üye ülkelerin IMF ile gerçekleştirdiği tüm işlemler dayanağını, 27 Aralık 1945 tarihinde yürürlüğe giren Uluslararası Para Fonu Kuruluş Anlaşması’ndan ve ülkelerin kendi iç mevzuatlarından almaktadır. Türkiye, IMF’ye “19 Şubat 1947 tarih ve 5016 sayılı Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası’na Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanun”un verdiği yetkiye dayanarak 11 Mart 1947 tarihinde üye olmuştur.

    • 106

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.