Adv
  • 125
Aydın

Türkiye’nin IMF Nezdindeki Kotası Ne Kadardır?

  • 125
Türkiye’nin IMF Nezdindeki Kotası Ne Kadardır?

1 Cevap

  1. 5 Kasım 2010 tarihinde IMF İcra Direktörleri Kurulu IMF’nin toplam kotalarını iki katına çıkarma ve gelişmekte olan ülkelerin temsil gücünü artırma kararı almıştır. Reformun Guvernörler Kurulunca onaylanmasının ve akabinde yaşanan yaklaşık 5 yıllık gecikmenin ardından ABD’nin de kota artışı için rıza vermesi ile birlikte, 14. Genel Kota Gözden Geçirmesi’nin yürürlüğe girebilmesi için gerekli olan %85’lik oy gücü eşiği aşılmış ve kota artışları 26 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu artış kapsamında, kota artışı için gerekli ödemeler gerçekleştirilmiş ve Türkiye’nin 1.455,8 milyon SDR olan kotası üç katın üzerinde artarak 4.658,6 milyon SDR’ye çıkmış, oy gücü ise %0,61’den %0,95’e yükselmiştir. Ülkemiz bu kota ile Fon’un en büyük 20. üyesi olmuştur. Kota artışından ülkemizin kazancı nedir? Bir üye ülkenin IMF karar alma süreçlerindeki oy gücü, IMF kaynaklarına erişim sınırları, kaynak kullanım maliyetleri ve o ülkeye yapılacak SDR tahsisatı o ülkenin kotasına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla, söz konusu kota artışı neticesinde IMF’deki oy gücümüz ve olası bir ihtiyaç halinde kullanabileceğimiz kaynak miktarı önemli ölçüde yükselmiştir.

    • 50

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.