• 85
Aydın

Yeni Kimlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

 • 85
Yeni Kimlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

2 Cevap

 1. Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELERDİR?

  İlk defa kimlik kartı başvurusu;

  • nüfus cüzdanı,
  • uluslararası aile cüzdanı,
  • pasaport,
  • sürücü belgesi,
  • memur cüzdanı,
  • avukat kimlik kartı,
  • askeri kimlik kartı,
  • basın kartı

  veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.

  KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNU KİM YAPAR?

  On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen başvurması gerekmektedir.

  HANGİ BİOMETRİK VERİLER ALINIR?

  Kimlik kartında on beş yaşını tamamlamış kişilerin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınır.

  KİMLİK KARTINDA KULLANILACAK OLAN FOTOĞRAFIN ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALIDIR?

  Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik fotoğraf olması gereklidir.

  KİMLİK KARTINDA RENKLİ FOTOKOPİ FOTOĞRAF KULLANILABİLİR Mİ?

  Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kullanılamaz.

  KİMLİK KARTINDA FOTOĞRAF BULUNDURMA YAŞI KAÇTIR?

  On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

  KİMLİK KARTININ BEDELİ NE KADARDIR?

  2016 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 TL’dir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında tahsil edilir.

  DOĞUM NEDENİYLE KİMLİK KARTI NASIL DÜZENLENİR?

  Herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılan doğum bildirimlerinde kimlik kartı başvurusu alınır ve çocuk adına doğum nedeniyle kimlik kartı düzenlenir. Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarında veya 2828 sayılı Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

  KAYIP VEYA DEĞİŞTİRME NEDENİYLE KİMLİK KARTI NASIL DÜZENLENİR?

  Kimlik kartının kaybolması veya değiştirilmesi durumunda sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır.

  NÜFUS CÜZDANI VE YERLEŞİM YERİ ADRESİ OLMAMASI HALİNDE KİMLİK KARTI NASIL ALINIR?

  Nüfus cüzdanı ibraz edilmemesi ve yerleşim yeri adresi bulunmaması halinde, yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alınma işlemleri yapılır.

  KİMLİĞİ KANITLAYACAK BELGE İBRAZ EDEMEYEN ERGİNLERE KİMLİK KARTI NASIL DÜZENLENİR?

  On sekiz yaşını tamamlayanların; kimliğini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememesi durumunda, yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alma işlemleri yapılır.

  ON BEŞ YAŞINI TAMAMLAMAYANLARIN BAŞVURUSUNU KİMLER YAPAR?

  Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

  ON BEŞ YAŞINI TAMAMLAYANLARIN BAŞVURUSUNU KİMLER YAPAR?

  On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvurması gerekmektedir.

  KİMLİK KARTI TESLİM EDİLİNCEYE KADAR KİMLİĞİ İSPATLAMAYA YARAYACAK HANGİ BELGE KULLANILIR?

  Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, herhangi bir nüfus müdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.

  KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL TAKİP EDİLİR?

  Kimlik kartının teslim süreci web, çağrı merkezi veya e-posta yolu ile takip edilebilir.

  KİMLİK KARTI NEREYE TESLİM EDİLİR?

  Kimlik kartı yurt içinde kişinin başvuru sırasında bildirdiği adrese, yurt dışında kimlik kartı almak için başvuran kişiler adına düzenlenen kimlik kartları, Genel Müdürlük tarafından, dış temsilciliklerce ilgilisine teslim edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

  PIN DEĞİŞTİRME VE KART KONTROL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

  Kart sahipleri tarafından KIOSK’larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilir.

  KİMLİK KARTININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

  Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıldır.

  GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMADAN KİMLİK KARTI ALINABİLİR Mİ?

  Geçerlilik süresi dolmadan gerekçesi belirtilmek kaydıyla, yeniden başvuruda bulunarak ücreti karşılığında yeni kimlik kartı alınabilir. Bu durumda eski kimlik kartı iptal edilir.

  KİMLİK KARTININ KAYBEDİLMESİ HALİNDE NE YAPILIR?

  Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir.

  18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN KİMLİK KARTLARI KİME TESLİM EDİLİR?

  Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

  18 YAŞINDAN BÜYÜKLERİN KİMLİK KARTLARI KİME TESLİM EDİLİR?

  İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı muvafakatı ile belirlemesi halinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir.

  YURT İÇİNDE TESLİM ALINMAYAN KİMLİK KARTLARINA NASIL İŞLEM YAPILIR?

  Yurt içinde kişinin başvuru sırasında beyan ettiği adrese teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilir. Belirlenen süre içinde teslim alınmayan kimlik kartları imha edilmek üzere Genel Müdürlüğe iade edilir.

  BULUNAN KİMLİK KARTLARI İÇİN NASIL BİR İŞLEM YAPILIR?

  Kurumlarda unutulan veya kişiler tarafından bulunan kimlik kartları bulunulan yerin nüfus müdürlüğüne, Genel Müdürlüğe ya da dış temsilciliğe iptali amacıyla gönderilir.

  TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKANLAR İLE İLGİLİ NASIL İŞLEM YAPILIR?

  Türk vatandaşlığının kaybı halinde kimlik kartları Genel Müdürlükçe geçersiz hale getirilir.

  GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARDA NASIL İŞLEM YAPILIR?

  Biyometrik verilerin karşılaştırılması sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

   

  • 105
 2. Kimlik Kart Başvuruları Nasıl Yapılır?

  Kimlik kartları için yapılacak olan başvurular aşağıda bulunan intenet adresi üzerinden randevu alınarak yapılabilmektedir.

  https://randevu.nvi.gov.tr/

  Randevu alınabilmesi için kullanılabilecek bir diğer yöntem de ALO 199 çağrı merkezidir. Yeni kimlik kartlarının alınabilmesi randevulu şekilde ya da randevusuz şekilde il ve ilçe nüfus müdürlükleri üzerinden yapılmaktadır. Yurt dışında ise bu işlem dış temsilcilikler üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

  Başvuru Kapsamında İhtiyaç Duyulan Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı, yeni ismiyle kimlik kartı,
  • Uluslararası Aile Cüzdanı,
  • Pasaport,
  • Sürücü Belgesi ya da kurumların mevzuatlarında kimlik yerine kullanılan belgeler,
  • 1 adet biyometrik fotoğraf

  Çipte Hangi Bilgiler Bulunuyor?

  Yeni kimlik kartlarının üstündeki çiplerde aşağıda sıralanan bilgilerin tümü yer almaktadır.

  • T.C. Kimlik Numarası,
  • Adı,
  • Soyadı,
  • Anne Adı,
  • Baba Adı,
  • Doğum Yeri ve Tarihi,
  • Cinsiyeti,
  • Medeni Hali,
  • Kan Grubu,
  • Dini,
  • Veriliş Tarihi,
  • Kart Seri Numarası,
  • Belgenin Geçerlilik Süresi,
  • Kişiye Özel Biyometrik Bilgiler.

  Yeni kimlik kartları 10 sene süre ile kullanılabilmektedir. Bu tarih kartlar üzerinde bulunmaktadır. Siz de kartınıza bakarak bu süreyi görebilirsiniz. Sürenin sona ermesi ardından vatandaşların yeniden başvuruda bulunarak kartlarını yenilemeleri gerekmektedir. Yeni çipli kimlik kartları anlaşma yapılması halinde vizesiz girilebilen ülkelerde giriş belgesi olarak da kullanılmaktadır.

  • 101

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.