• 489
Aydın

Zamir Nedir? Zamir Ne demek?

 • 489
Zamir Nedir? Zamir Ne demek?

1 Cevap

 1. Bir ismin yerine kullanılan, ismin yerini tutan kelime veya eklere zamir ya da adıl denir. İsim olmayıp ismin yerini tutan kelimelerdir.

  Aynı zamanda dilimizde “iç yüz, gerçek yüz” anlamında da kullanılmaktadır.

  Zamir çeşitleri

  Kelime zamirleri:

  1. Kişi (Şahıs) zamirleri:

  Bunlar kişi adlarının yerlerini tutmak için kullanılır: Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi. Ayrıca, asıl şahıs zamirlerinden daha kuvvetli manaya sahip olan kendi kelimesi dönüşlülük zamiri adını alan bir başka şahıs zamiridir.

  Örnek:

  Sen de bizimle gelecek misin?

  Onlar akrabalarımız mı?

  O her zaman haklıdır.

  2. İşaret zamirleri:

  Varlıklar işaret edilerek onların adları yerine kullanılan zemirlerdir: Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar gibi.

  Örnek:

  Bu benim kalemim değil mi?

  Şunlar geçen günkü çocuklardı.

  O annemin telefonu.

  3. Belirsiz zamirler:

  Yerlerine kullandıkları isimleri belirsiz olarak bildiren zamirlerdir. Bazısı, birkaçı, pek azı, pek çoğu, herkes gibi.

  Örnek:

  Bazısı kahvaltı etmeyiz sevmez.

  Herkes hayatta kalma mücadelesi veriyor.

  Pek azı çekilen acıların farkındaydı.

  4. Soru zamirleri:

  Varlık adlarının yerini soru yolu ile tutarlar: Kim, ne, kimler, neler gibi.

  Örnek:

  Davete kim gelmiş?

  Yarın akşam ne yiyeceğiz?

  Aklından neler geçiyor?

  Ek durumundaki zamirler de iyelik ve ilgi zamirleri olarak ikiye ayrılırlar.

  İyelik zamirleri, ait olduğu kişinin yerini tutar. Ekleri: -(i)m, -(i)n, -(s)i, -(i)miz, -(i)niz, -leri’dir. Mesela; ev-im, ev-in, ev-i, ev-imiz, ev-iniz, ev-leri veya sıra-m, sıra-n, sıra-sı, sıra-mız, sıra-nız, sıra-ları gibi.

  Örnek:

  Benim kedimin adı da Mırnav.

  Geçen senin ağabeyin değil mi?

  Ahmet bizim arkadaşımızdır.

  İlgi zamiri ise, tek şekilli bir ek olan -ki ekidir. Bu ek, isim tamlamasında tamlananın yerini tuttuğu için ilgi zamiri adını almıştır. Mesela; bizim-ki, annemin-ki, Seyfi’ninki gibi.

  Örnek:

  Bizimki yine geç kaldı.

  Seninki bugün gelmedi mi?

  Onunki de pek gösterişli.

  Sözlükte “zamir” ne demek?

  1. Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl

  2. Önce geçen veya sonradan gelecek olan bir ismin yerine kullanılan ve onun anlattığı şeyi bildiren, kelime veya takı.

  3. İçyüz, iç.

  Zamir kelimesinin ingilizcesi

  n. pronoun

  Köken: Arapça

  • 26

Cevap eklemek için giriş yapmalısınız.